Affärskoncept med mervärde

Vi gör dina idéer till affärskoncept

Du har modellen i ditt huvud. Vi hjälper dig att ta den vidare och göra den affärsmässig. Vi stöttar i den viktiga processen att stämma av de olika delarna för att få dem att fungera i praktiken. Du har idéen. Vi adderar praktiskt genomförande och mervärde.

Vi hjälper dig att strukturera din affärsidé så den kan genomförs i praktiken och presenteras för de parter du behöver för att komma igång.

Dessutom får du en partner du kan stämma av med under processen. En stor del av affärsprocessen är organisk och därför är det viktigt att stämma av de olika möjligheterna när ditt koncept växer fram.

DARE TO DREAM in reality!

AFFÄRSPLAN

Att kommersialisera en affärsidé innehåller många olika moment och ibland är det svårt att grunda allt när man är uppfylld av en idé och bara vill se möjligheter. Det är då Add Branding kommer in.

Add Branding Affärsplan

1.  Strukturerar affärsidé och mål
2. Affärsmässighet
3. Kalkyl o lönsamhet
4. Tidplan för genomförande
5. Launch, uppföljning och analys

Tre viktiga delar för en framgångsrik affärsmodell

SWOT analys Add Branding

SWOT ANALYS

S-Strenghts
W-Weaknesses
O-Opportunities
T-Threats

 

WEBBPLATTFORMAR

- Digitala visitkort
- Enkla hemsidor (sitebuilder)
- Avancerade hemsidor 
- Webbaserade databaser
- Webbaserade hubbar


DIGITAL MARKETING 

Plattform med 8 viktiga delar
för din digitala marknadsföring.
Digital Marketing PRO

 

AFFÄRSKONCEPT

- Affärsidé
- Genomförande
- Bolagsbildning
- Praktiska verktyg
- Uppbyggnad
- Coaching

SAFE MARKETING

Vår unika hub där du samlar all din information på säkert sätt.
- Databas för dina behov
- Filer och dokument
- Webblänkar

KONSULTING

- Managementkonsulting
- Affärsutveckling
- Digitala koncept
- Start up koncept
- Entreprenörskap

"Låt oss hjälpa dig att ta din dröm eller idé till en konkret plan ."

 

©Copyright 2020 Add Branding